Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego

Szczecin - Gumieńce

Aktualności

 

GRUPA MODLITWY KONTEMPLACYJNEJ

Ikona Jezusa Chrystusa „Święta Cisza”

 

 

 

Msze święte i nabożeństwa

Ogłoszenia duszpasterskie

Historia parafii

Duszpasterze

Ministranci

Grupy parafialne

Sakramenty

Modlitwy

Ciekawe linki

Kontakt

Galeria

Tabor

Home

 

 

Nie odczuwasz Jego obecności (a dawniej Bóg był taki bliski).

Dawne sposoby modlitwy i rozważania nie przynoszą pocieszenia,

a jednak jest w Tobie pragnienie czegoś więcej…

Nie jest to oznaka Jego oddalenia, ale bliskości,

Jego zaproszenie, by pójść dalej…

 

 

Spotkania Grupy modlitwy kontemplacyjnej odbywają się w każdy poniedziałek po wieczornej Eucharystii w Domu Parafialnym (ok. godz. 18.45).

 

Grupy modlitwy kontemplacyjnej spotykają się, aby pogłębić osobiste doświadczenie modlitwy uczestników.

Przebieg spotkania jest prosty i opiera się na formie „lectio divina” zaczerpniętej z Tradycji Kościoła:

- lectio (czytanie fragmentu Słowa Bożego),

- meditatio (rozważanie Słowa Bożego),

- oratio (spontaniczna modlitewna, odpowiedź połączona z dzieleniem się Słowem i

uwielbienie),

- contemplatio (modlitwa kontemplacyjna – trwania w obecności Bożej przez 20 minut w ciszy).

 

Lectio divina jest poprzedzone czytaniem duchowym (dokumentów Kościoła i dzieł mistrzów życia wewnętrznego, życia modlitwą wewnętrzną, kontemplacyjną).

 

Spotkania modlitewne są otwarte dla wszystkich, którzy pragną pogłębienia życia duchowego przez praktykowanie modlitwy wewnętrznej zgodnie z nauczaniem Kościoła rzymsko-katolickiego, w tym św. Teresy od Jezusa, św. Jana od Krzyża, św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza, św. Franciszka z Asyżu i innych mistrzów modlitwy.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  : - )

 

Geneza

 

Inicjatorem powstawania grup modlitwy kontemplacyjnej poza murami zakonów kontemplacyjnych jest Duch Święty. Powstanie grup modlitwy kontemplacyjnej powoływanych przez Przyjaciół Miłości Miłosiernej (PMM) rozeznała osoba konsekrowana – Siostra Miriam od Krzyża, pustelnica i osoby świeckie praktykujące modlitwę wewnętrzną – Marcin i Monika Gajdowie z archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.

 

W roku 2011 odbyła się w Warszawie 4. Sesja katechetyczno-modlitewna „Czym jest głębokość” poświęcona modlitwie głębi i kontemplacji. Jej gościem był ks. Carl Arico z USA (współpracownik o. Thomasa Keatinga, trapisty). Obaj zajmują się propagowaniem modlitwy kontemplacyjnej w Kościele rzymsko-katolickim. W czasie Sesji, do uczestników została skierowana propozycja tworzenia grup modlitwy kontemplacyjnej.

 

W ciągu 3 lat powstało ponad 20 grup w całej Polsce, w tym kilka w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, więcej: http://www.przyjacielemm.pl/index.php/przyjaciele/grupy-modlitewne

 

 

W naszej parafii Grupa Modlitwy Kontemplacyjnej powstała 6 grudnia 2013 roku.

 

Patron Grupy Modlitwy Kontemplacyjnej

 

Od 15 sierpnia 2014 roku Patronem Grupy Modlitwy Kontemplacyjnej jest św. Charbel, mnich maronicki i pustelnik z Libanu.

W czasie pielgrzymki do Libanu i grobu św. Charbela (18-26 marca 2014) członkowie naszej parafialnej grupy modlitwy kontemplacyjnej zostali powierzeni szczególnej opiece tego Świętego mnicha i pustelnika z prośbą, aby poprowadził każdego z nas drogą modlitwy ciszy, milczenia i kontemplacji.

 

 

 

Święty Charbelu, módl się za nami

 

Kontakt: Bożena Buła, e-mail: bozena.bula@wp.pl

***

 

Dodatkowe wyjaśnienie i zachęta

 

Wszyscy jesteśmy powołani do kontemplacji

 

W sakramencie Chrztu świętego kapłan polał naszą głowę wodą i wypowiedział formułę:  ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, wtedy zostaliśmy powołani do kontemplacji Trójcy Świętej.

 

Bóg Ojciec wypowiedział również nad nami słowa: Tyś jest mój Syn umiłowany [moja Córka umiłowana], w Tobie mam upodobanie (Mk 1, 11).

Chrzest jest zaproszeniem do wejścia w intymną relację jedności i komunii z Osobami Trójcy Świętej.

 

Termin kontemplacja oznacza (łac.) uważne przyglądanie się. W modlitwie kontemplacyjnej modlący się spogląda z miłością na Boga i Jego tajemnice. Kontemplacja „jest spojrzeniem wiary utkwionym w Jezusa, słuchaniem słowa Bożego, milczącą miłością. Urzeczywistnia ona zjednoczenie z modlitwą Chrystusa w takim stopniu, w jakim pozwala nam uczestniczyć w Jego misterium” (KKK 2724).

 

Kontemplację nabytą (ewangeliczną i modlitwę prostoty) należy odróżnić od wlanej kontemplacji mistycznej, której doświadczyli m. in. św. Teresa z Avila czy św. Jan od Krzyża.

 

Modlitwa prostoty (modlitwa monologiczna – jednego słowa) jest głęboko zakorzeniona w chrześcijańskiej duchowości monastycznej i masowo praktykowana w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Potem, przez długie wieki, była praktykowana głównie przez pustelników, mniszki i mnichów zakonów kontemplacyjnych. Tradycja modlitwy prostoty odżyła po Soborze Watykańskim II.

 

Katechizm Kościoła Katolickiego mówi: "Kontemplacja jest spojrzeniem wiary utkwionym w Jezusa Chrystusa. «Wpatruję się w Niego, a On wpatruje się we mnie» – mówił do swego świętego proboszcza wieśniak z Ars modlący się przed tabernakulum. Ta uwaga zwrócona na Niego jest wyrzeczeniem się własnego «ja». Jego spojrzenie oczyszcza serce […]" (KKK 2715).

 

Skarbnicą wiedzy i rad do praktykowania modlitwy kontemplacyjnej są nagrania z sesji katechetyczno-modlitewnych i rekolekcji:

http://www.przyjacielemm.pl/index.php/nagrania

 

 

 

Strona parafii funkcjonuje dzięki życzliwości właścicieli serwera www.elaboro.pl

Strona generuje tzw. pliki cookies.