Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego

Szczecin - Gumieńce

Aktualności

Opis: Opis: Opis: C:\Users\Marta\Desktop\strona www\golebica.jpg

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym przy naszej parafii powstała w październiku 1997 roku. Jej „zaczynem” było 22 osób, które przeżyły seminarium odrodzenia życia chrześcijańskiego. Od roku 1998 Wspólnota nosi nazwę „Przemienienie Pańskie”. Rozeznaliśmy, że wezwanie naszej parafii jest darem, wyzwaniem i zadaniem dla naszej Wspólnoty. Tajemnica przemienienia naszego Pana Jezusa Chrystusa na Górze Tabor weszła w nasze życie i chcemy, aby jak najwięcej osób tego doświadczyło. Przez prawie 15 lat przeprowadziliśmy 12 seminariów odnowienia życia chrześcijańskiego dla 140 osób, które odnalazły swoje miejsce w życiu i Kościele. Obecnie, nasza Wspólnota liczy 40 członków. 

 

Msze święte i nabożeństwa

Ogłoszenia duszpasterskie

Historia parafii

Duszpasterze

Ministranci

Grupy parafialne

Sakramenty

Modlitwy

Ciekawe linki

Kontakt

Galeria

Tabor

Home

 

Kronika naszej parafialnej wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym w latach 1997 - 2007

·         Rok I

·         Rok II

·         Rok III

·         Rok IV

·         Rok V

·         Rok VI

·         Rok VII

·         Rok VIII

·         Rok IX

·         Rok X

Spotkania odbywają się we wtorki. Rozpoczynamy udziałem w Eucharystii o godz. 18.00. Spotkania w kolejne wtorki miesiąca mają inny charakter:  

·         I wtorek miesiąca –  modlitwa i warsztaty (salka - Dom Parafialny)

·         II wtorek miesiąca – modlitwy wstawiennicze (Kościół)

·         III wtorek miesiąca – adoracja Najświętszego Sakramentu (Kościół)

·         IV wtorek miesiąca – modlitwa i katecheza (salka – Dom Parafialny)

·         V wtorek miesiąca – spotkanie modlitewne (salka – Dom Parafialny)

Oprócz spotkań całej Wspólnoty, mamy spotkania modlitewne w 5 grupach domowych, które zbierają się co tydzień lub 2 tygodnie.

Jesteśmy otwarci na nowe osoby, gdyż chcemy, aby jak najwięcej osób:

- poznało Jezusa Chrystusa i przyjęło Go jako osobistego Pana, Odkupiciela i Zbawiciela;

- poznało Słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym i żyło Nim;

- prowadziło regularne życie sakramentalne;

- odnalazło swoje miejsce w Kościele;

- poznało i realizowało swoje indywidualne powołanie.

Liderem od początku do 16.04.2013 była Lucynka Kaczyńska. Za te 15 lat posługi dziękujemy jednocześnie zapewniając o modlitwie z serca błogosławiąc +++. 16.04.2013 r. odbyły się wybory lidera i grupy pastoralnej. Nowym liderem została Danuta Biegańska. Zgłoszeni kandydaci zarówno na lidera jak i do grupy pastoralnej zostali wcześniej omodleni i uzyskali następujące słowo od Pana. Bogu niech będą dzięki!

Danusia     1 Tes 1, 2-7 (nowy lider naszej parafialnej Wspólnoty)

Bożenka       1 Kor 1, 3-9

Lucyna         2 Kor 2, 14-17; 3, 1-2

Adam           2 Kor 4, 1-2

Ewelina         1 P 1, 13-15

Zosia              Jk 5, 7-9

Jola               Hbr 8, 10-12

Bernard        1 Tes 4, 9-11

 

Prosimy o modlitwę w intencji naszej Wspólnoty, naszego nowego lidera oraz członków grupy pastoralnej. Bóg zapłać!

Kapłani opiekunowie:

1.      ks. kan. proboszcz Marek Kałamarz (1997-1998)

2.      ks. Piotr Leśniak (1998-1999)

3.      ks. Daniel Klich (1999-2002)

4.      ks. Sebastian Kubiński (2002-2003)

5.      ks. Janusz Mieszkowski (2003-2004)

6.      ks. Hieronim Sebastian (2004-2006)

7.      ks. Krzysztof Przybył (2007-2009)

8.      ks. Rafał Stęszewski (2010-2011)

9.      ks. Piotr Subocz (2011 – 2012).

10.  Ks. Maciej Kowalski (04.2013 – 08.2013)

11.  Ks. Paweł Kołodziejski (08.2013 do 08.2016)

12.  Ks. Grzegorz Podlaski (08. 2016 do obecnie)

Rys historyczny:

Katolicka Odnowa w Duchu Świętym (zwana też Odnową Charyzmatyczną) jest dziełem Ducha Świętego, który zadziałał „odgórnie”, gdy papież Jan XXIII modlił się o nowe doświadczenie Pięćdziesiątnicy przed Soborem Watykańskim II. Stwierdził, że światu jest potrzebna NOWA EWANGELIZACJA. Owocem „oddolnego” działania było powstawanie nowych ruchów i wspólnot religijnych w Kościele, których członkowie doświadczyli osobistej przemiany życia przez ożywienie wiary, nadziei i miłości w Jezusa Chrystusa i Jego zbawcze dzieło. Papież Paweł VI z nadzieją patrzył i błogosławił Odnowie w Duchu Świętym uważając, że jest „szansą dla Kościoła i świata”. „Niezwykły rozkwit ruchów i stowarzyszeń katolików świeckich w Kościele jest jednym z wielkich znaków czasu, który trzeba ciągle na nowo odczytywać”. Te słowa skierował Jan Paweł II w liście do uczestników I Kongresu Ruchów Katolickich w Polsce. Ten dynamizm rozwoju ruchów określił mianem „wiosny Kościoła”. Katolicka Odnowa w Duchu Świętym została zapoczątkowana w roku 1967 przez grupę profesorów i studentów katolickiego Uniwersytetu Duquesne w Pittsburghu (USA). Trwali  na modlitwie i wtedy przeżyli doświadczenie duchowego odrodzenia i manifestacji charyzmatów Ducha Świętego.

Do Polski Odnowa w Duchu Świętym dotarła w 1975 r. Na początku zdarzały się pojedyncze przypadki doświadczenia wylania Ducha Świętego na poszczególne osoby, a potem powstawały grupy modlitewne. Pierwszymi jej propagatorami byli: śp. ks. Marian Piątkowski z Poznania (uczestnik kongresu charyzmatycznego w Rzymie w maju 1975); ks. Bronisław Dembowski, biskup włocławski (uczestnik spotkań ruchu charyzmatycznego w czasie studiów w USA w 1976 r.); o. Adam Schulz SJ, ks. Andrzej Grefkowicz (Warszawa), o. Józef Kozłowski SJ (Łódź) i ks. Franciszek Płonka (Kraków).

Pierwsza 15-osobowa grupa przeszła seminarium odrodzenia życia chrześcijańskiego jesienią 1982 roku. Kolebką Odnowy w Duchu Świętym w naszej diecezji była parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie, a pierwszym opiekunem ks. Wiesław Jankowski.

 

W strukturze Kościoła

 

Odnowa w Duchu Świętym jest osadzona w strukturze Kościoła. Istniejące grupy i wspólnoty istnieją przy parafiach. Opiekę duchową sprawują nad nimi wyznaczeni przez księży proboszczów prezbiterzy. Nad wypełnieniem zadań Odnowy czuwa moderator diecezjalny (kapłan wyznaczony przez biskupa), lider diecezjalny i 5-osobowa rada diecezjalna.

Główne cele Odnowy w Duchu Świętym:

- modlitwa uwielbienia i oddawanie chwały Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu

- permanentne nawracanie się i zabieganie o ścisłą więź z Jezusem Chrystusem i drugim człowiekiem

- otwieranie się na obecność Osoby Ducha Świętego, Jego działanie, moc i udzielane charyzmaty na posługę braciom w Kościele.

Podstawą uczestnictwa we wspólnocie Odnowy jest doświadczenie „seminarium odrodzenia życia chrześcijańskiego”, które prowadzi do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako osobistego Pana i Zbawiciela oraz do nowego „wylania” Ducha Świętego (zwanego też „chrztem Duchem Świętym”, a oznaczającym swobodne działanie Ducha Świętego w osobie.

 

 

 

 

Strona parafii funkcjonuje dzięki życzliwości właścicieli serwera www.elaboro.pl

Strona generuje tzw. pliki cookies.